Eğitim Fakültesi

Fakülte Üniversitemiz senatosunun 21.04.2011 tarih ve 03.2011/15 sayılı kararları ile Yükseköğretim Kuruluna, 25.08.2011 tarih ve 16 sıralı Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığının 06.12.2011 tarih ve 24055 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 16.12.2011 tarih ve 2011/2605 sayılı kararı ile kurulması kararlaştırılmıştır. 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Üniversitemizin Fakülte bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 22.02.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, adı geçen fakülte bünyesinde aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür. 

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

Özel Eğitim Bölümü

Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı
İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
 
İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı                                                                                           

Duyurular / HaberlerKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Telefon :0338 226 20 00 Belgegeçer : 0338 226 20 23 E-posta :egitim@kmu.edu.tr
Yunus Emre Yerleşkesi/KARAMAN

Sayaç