Devam Eden Projeler

1. 15-M-14 No’lu ’Biyoloji Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Anlayışları ile Öğrencilerin Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’.K.M.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (Münferit), devam ediyor. Yürütücü Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK

2. 03- AP-14 No’lu Pupa Öğrenci Entegrasyon Birimi. K.M.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (Alt Yapı) devam ediyor. Yürütücü Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK

3. 06-M-14-Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem SADİ (2014-devam ediyor)

4. 15-YL-15-İş Birlikli Öğrenme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Öz yeterliliklerine ve Öğrenme Anlayışlarına Etkisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem SADİ (2015- devam ediyor)

5. Liselerde Uygulanmakta Olan Yeni Matematik Öğretim Programının Ortaöğretim Kurumlarında Görevli İdareci, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. cihat ABDİOĞLU) (17.11.2015-Devam Ediyor)