Tamamlanan Projeler

1. 29-M-12- Lise öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik öz-yeterlilikleri, özdüzenleyici öğrenme stratejileri  (zaman ve çevre yönetimi, bilişsel ve üstbilişsel stratejileri) kullanımları ile biyoloji dersi başarıları arasındaki ilişkinin araştırılması: Karaman ili örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem SADİ (Ekim 2012).

2. 22-M-13-Bilimsel Epistemolojik İnançların Lise Öğrencilerinin Alan Seçimlerine Etkisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem SADİ (Kasım 2014).