Tamamlanan Projeler

1. 29-M-12- Lise öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik öz-yeterlilikleri, özdüzenleyici öğrenme stratejileri  (zaman ve çevre yönetimi, bilişsel ve üstbilişsel stratejileri) kullanımları ile biyoloji dersi başarıları arasındaki ilişkinin araştırılması: Karaman ili örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem SADİ (Ekim 2012).

2. 22-M-13-Bilimsel Epistemolojik İnançların Lise Öğrencilerinin Alan Seçimlerine Etkisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem SADİ (Kasım 2014).

3. 15-M-14 No’lu ’Biyoloji Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Anlayışları ile Öğrencilerin Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’.K.M.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (Münferit),  Yürütücü Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK (2015)

4. 03- AP-14 No’lu Pupa Öğrenci Entegrasyon Birimi. K.M.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (Alt Yapı)  Yürütücü Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK (2015)

5. 06-M-14-Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem SADİ (2015)

6. 15-YL-15-İş Birlikli Öğrenme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Öz yeterliliklerine ve Öğrenme Anlayışlarına Etkisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem SADİ (2016)

7.19-M-15-Liselerde Uygulanmakta Olan Yeni Matematik Öğretim Programının Ortaöğretim Kurumlarında Görevli İdareci, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Cihat ABDİOĞLU (2016)

8.MEV-2016-058-Mesleki Teknik Lise Öğrencilerin Fen Dersleri Başarılarının (Fizik, Kimya ve Biyoloji) Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi ve Başarısızlıkları İçin Alınacak Tedbirler:Türkiye-Malezya Karşılaştırması. Proje Tabanlı MEVLANA Değişim Programı (Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK-2017)

9.26-M-16-Yapay Sinir Ağları ile İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Tahmini ve Alınacak Tedbirler. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK (2017)