TANITIM

Fakülte Üniversitemiz senatosunun 21.04.2011 tarih ve 03.2011/15 sayılı kararları ile Yükseköğretim Kuruluna, 25.08.2011 tarih ve 16 sıralı Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığının 06.12.2011 tarih ve 24055 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 16.12.2011 tarih ve 2011/2605 sayılı kararı ile kurulması kararlaştırılmıştır. 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Üniversitemizin Fakülte bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 22.02.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, adı geçen fakülte bünyesinde aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür. 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

-Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

-Sınıf Öğretmenliği Programı

EĞİTİM BİLİMLERi BÖLÜMÜ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

-Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Matematik Eğitim Anabilim Dalı

-Matematik Öğretmenliği Programı

-İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı