PEDAGOJİK FORMASYON 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ ONLİNE BAŞVURULAR


Pedagojik Formasyon sertifika programı 2016-2017 güz dönemi kontenjanları, başvuru değerlendirme ve kesin kayıtla ilgili esaslar aşağıdaki şekildedir: 

Başvurular 20.07.2016 Çarşamba günü gece saat 00:01 itibariyla başlayacak ve 27.07.2016 Çarşamba günü saat 23:59 da sona erecektir.                                                                   

Kontenjanların dağılımı:

Program Adı

 

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

(Öğrenci ve mezunlar)

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Öğrenci ve mezunlar)

Diğer Üniversiteler

 (Öğrenci ve mezunlar)

Felsefe - Sosyoloji

  90

12

10

Muhasebe Finansman (İktisat – İşletme)

40

126

10

Adalet (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

30

54

10

Tarih

100

24

10

Türk Dili ve Edebiyatı

40

18

40

İHL Meslek Dersleri

400

 

50

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Turizm İşletmeciliği – Turizm Rehberliği)

80

 

 

20

Yiyecek İçecek Hizmetleri  (Gastronomi ve Mutfak Sanatları)

60

 

20

Sağlık/ Sağlık Hizmetleri

50

18

60

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

10

 

10

Beden Eğitimi

 

24

20

Gıda Teknolojisi

50

12

30

Makine Teknolojisi

05

 

 

Matematik

 

6

40

Almanca

 

 

40

Biyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik

40

 

40

Coğrafya

 

 

40

Fizik

 

 

30

İngilizce

 

 

40

Kimya/ Kimya Teknolojisi

 

 

40

Görsel Sanatlar

 

 

40

Müzik

 

 

40

Bilişim Teknolojileri (Bilgisayar Müh.)

20

 

 

Raylı Sistemler (Elektrik ve Elekt. Müh. + Mekatronik Müh.)

10

 

 

Harita Tapu Kadastro

20

 

 

Metalürji Teknolojisi

05

 

 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 

6

 

Rus Dili

 

 

5

TOPLAM

1050   

300

650

           

1.Başvurular online ön kayıt ile alınacak olup öğrenci seçimlerinde akademik ortalama temel kriter olarak benimsenecek, eşitlik durumunda ise üniversite giriş puanına göre sıralama yapılacaktır.

2.Değerlendirmeler sadece 4’lük not sistemine göre yapılacağından, hem 4’lük hem 100’lük not ortalaması olan transkriptlerde sadece 4’lük not dikkate alınacaktır (Sadece 100’lük not ortalaması olan transkriptlerde YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

3.Ön kayıtlar fakültemiz web sayfasından ONLINE olarak 20/07/2016 tarihi ile 27/07/2016 tarihi arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazananların listesi 29/07/2016 tarihinde ilan edilecektir.

4.Kesin kayıtlar 01/08/2016 - 04/08/2016 tarihlerinde yapılacaktır. Kayıt saatleri 09.00’da başlayıp 17.00’de bitecektir. Kesin kayıtlarla kontenjanlar dolmaz ise 05/08/2016 tarihinde yedek kontenjanlar ilan edilecektir.

5.Yedek olarak kayda hak kazananların kesin kayıtları ise 08-09 Ağustos 2016 tarihlerinde Fakültemiz Formasyon bürosunda yapılacaktır. Yedek kayıtlarla kontenjanlar dolmadığı takdirde, başvuru yapmış olan adaylardan online ön kayıt güncelleme alınacak ve buna göre yeni yedek kayıt ilanı yapılacaktır. İlan edilen kontenjanların dolmaması durumunda, açık kontenjanlar başvuruların yoğunluğuna göre, Pedagojik Formasyon Biriminin teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla diğer bölümlere aktarılacaktır.

6. HERHANGİ BİR NEDENLE KESİNLEŞMİŞ KAYDINI SİLDİREN ÖĞRENCİLERİN HARÇ İADESİ KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR.

7.Sosyoloji Bölümü transkript ve en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığını gösterir onaylı belge ile başvurabilir.

8.Kesin kayıtlar ŞAHSEN veya noter vekâletiyle yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9.Kesin kayıt esnasında istenecek belgeler şu şekildedir.

a. Dilekçe (pedagojik formasyon birimince kayıt esnasında verilecektir)

b. Mezun öğrenciler için; onaylı mezuniyet belgesi yada lisans diploması (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)

c. Lisans not transkripti (aslı ve onaylı)

ç. Öğrencilerin üniversiteye giriş puanları gösterir sonuç belgesi çıktısı (başvuruların sıralanmasında, not ortalamasının eşitliği durumunda yerleştirme puanı esas alınacağından belgenin temin edilmesi önemlidir)

d. Okuyan öğrenciler için; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında son sınıf olacaklarını gösterir onaylı öğrenci belgesi (ara sınıf öğrencileri başvuru yapmayacaktır, kayıt hakkı kazansalar bile kayıtları yapılmayacaktır.)

e. Nüfus cüzdan fotokopisi (Kayıt sırasında aslını göstermek koşuluyla)

f. 3 adet vesikalık fotoğraf

g. T.C. Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesine öğretim ücretin ilk taksiti olan 1.027 TL’nin TR 59 0001 5001 5800 7300 2284 83 IBAN numaralı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Döner Sermaye hesabına yatırdığına dair 2 adet banka dekontu (Vakıflar bankasının her hangi bir şubesinden ücret yatırabilirsiniz).

h. Ücret yatırılırken dekonta öğrencinin Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası ile Pedagojik Formasyon ücreti açıklaması yer almalıdır.

10. Akademik takvim ile ilgili gerekli duyurular, kayıtların bitiminden sonra Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi web sayfasından yapılacaktır.

Başvurunuzun geçersiz sayılmaması ve mağduriyet yaşamamanız için lütfen önce online başvuru tanıtımını inceleyiniz

         Online başvuru tanıtımı için tıklayınız...

         Yök Not Dönüşüm Tablosu İçin Tıklayınız...

         80 sayılı çizelgeye göre bölümlerin başvurabileceği alanları görmek için tıklayınız...

   Online Başvuru İçin tıklayınız... https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

         Yapılan başvurularınızda 27.07.2016 saat 23:59'a kadar düzeltme yapabilirsiniz.